Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
نرم افزار پخش و فروش

قابلیت های نرم افزار یکپارچه پخش و فروش در یک نگاه

 • امکان تعریف ۹۹۹  مرکز
 • امکان تفکیک مراکز به حوزه (شعبه مرکز توزیع و فروش) ، انبار دپو ، دفتر مرکزی 
 • امکان تعریف ۹ دفتر فروش برای هر حوزه
 • امکان تعیین سقف ریالی پیش فاکتور باز (منظور پیش فاکتورهای توزیع نشده یا تعیین تکلیف نشده) در صورت نیاز
 • امکان تعیین سقف مچاز حوزه جهت اعتبار دادن به مشتریان 
 • امکان تعیین اینکه حوزه بتواند پیش فاکتور صادر کند یا نه

امکان تعریف درصد ارزش افزوده  و درصد عوارض شهرداری و عوازض سلامت به تفکیک برای هر کالا بصورت مجزاء

امکان تعریف کالای جایگزین در صور ت موجود نبودن کالا در انبار 

امکان تفکیک کالا به کالاهای قابل فروش و درخواستی گیری و کالای جایزه که امکان درج دستی آن در درخواست نبوده و سیستم با توجه به جدول جوایز اعمال می نماید

امکان تعین درصد پورسانت و یا ریال پورسانت برای هر کالا بصورت مجزا برای سه گروه ویزیتورها – رانندگان – و موزعیت (کارگران همراه راننده )

امکان تعیین سقف فروش در پیش فاکتور در صورت نیاز برای کالاهای پر فروش

امکان تعیین فروش کالا فقط در صورت درخواست نقدی

امکان تعریف بارکد و ایران کد برای کالا و درج آنها در پیش فاکتور و فاکتور

امکان تعریف کد طبقه کالا در سه سطح برای هر کالا مستقل از کد کالا جهت آمار های ثانویه و تغییر کد طبقه کالا

امکان تعریف در صد تخفیف نقدی – در صد تخفیف پوز – درصد تخفیف پیش خرید برای هر کالا و محاسبه همزمان مبلغ پیش فاکتور با هر سه مورد پرداخت با پوز پرداخت بصورت نقدی با اسکناس و خریدو غیر نقدی (چک و رسیدی) و نمایش در پیش فاکتور

 

امکان تعریف جداول پلکانی فروش براساس تعدادکالا یا تعداد خط فاکتور  بصورت ارائه تخفیف یا جایزه برای گروهی یا همه مشتریان یک یا تمامی حوزه ها

 • امکان تعیین نوع مشتری (حقیقی یا حقوقی ) مورد استفاده در گزارشات دارایی
 • امکان تعیین اعتبار ریالی برای مشتریان امکان تعیین کد استان کد شهرستان  کد شهر کد منطقه و کد گروپ برای مشتریان
 • امکان بد حساب کردن مشتری جهت جلوگیری از صدور پیش فاکتور و فاکتور برای مشتری
 • امکان تعیین نوع مالکیت فروشگاه
 • امکان تعیین نوع فعالیت فروشگاه
 • امکان درج مختصات چغرافیایی فروشگاه برای استفاده در گزارشات مبتنی بر نقشه
 • امکان تعیین نوع فعالیت فروشگاه
 • در صورت معرفی چک برگشتی بطور اتوماتیک مشتری بد حساب شده و امکان صدور پیش فاکتور یا فاکتور سلب می گردد حوزه نیز می تواند مشتری را بد حساب نماید ولی فقط حسابداری دفتر مرکزی یا واحد مسئول در دفتر مرکزی می توانند مشتریان را خوش حساب نمایید
 • امکان مشاهده خلاصه اطلاعات مشتری
 • امکان مشاهده لیست مشتریان به تفکیک ویزیتور ,  فعالیت , منطقه وگروپ
 • امکان مشاهده لیست مشتریان بدهکار به تفکیک بدهی بدون رسید و بدهی اسنادی با امکان دسترسی از گزارش فوق به صورت وضعیت مشتری و لیست اسناد مشتری
 • امکان مشاهده گزارش لیست مشتریان با تاریخ خرید خرید
 • امکان مشاهده لیست مشتریان به تفکیک تعداد خرید
 • امکان مشاهده لیست بدهی مشتریان به تفکیک ویزیتور, منطقه و گروپ , فعالیت

در هنگام معرفی حساب در سطح کل دو صفت باید معرفی شود  اولا نوع حساب ( دائمی یا موقتی) ا که سیستم با توجه به صفت فوق در آخر سال مالی هنگام بستن حسابها با توجه به صفت فوق مانده حساب را  به حساب سود و زیان یا حساب تراز اختتامیه می بندد  قابل ذکر است کلیه عملیات محاسبه قیمت تمام شده صدور اسناد تعدیل قیمت و محاسبه سود و زیان و بستن حسابها و صدور اسناد مربوطه بطور اتوماتیک انجام می شود .

صفت بعدی نوع ماهیت حساب(ماهیت بدهکار – ماهیت بستانکار – ماهیت بدهکار بستانکار) است در صورت مشخص شدن صفت فوق هنگام بستن حسابها و قطعی کردن اسناد لیست موارد خلاف ماهیت توسط سیستم اعلام می گردد تا اقدام به اصلاح آنها شود

 

برای کلیه حالت های ورود و خروج کالا و اعمال مربوط به دریافت اسناد (چک و سفته از مشتریان) در سیستم قابلیت تعریف شابلون ثبت وجود دارد  لذا سند های مریوط به حالتهای ورود کالا (خرید _برگشت از فروش-برگشت از فروش سنواتی –  دریافت امانی – دریافت از انبار دیگر – دریافت بعنوان تخفیف – برگشت از جنس به نمونه – برگشت از ضایعات – معکوس برگشت از خرید و … ) و حالات خروج کالا (فروش – بزگشت از  خرید – برگشت از خرید سنواتی- برگشت از دریافت امانی – انتقال به انبار دیگر – انتقال به جنس به نمونه – انتقال به ضایعات و …)  و حالت مربوط در یافت اسناد (دریافت چک از مشتری –واگذاری چک به بانک – و صول چک –  برگشت چک – عودت چک و حالتهای معکوس موارد یاد شده )بصورت اتوماتیک صادر می شود  که ضمن کاهش حجم کاری و بالا بردن سرعت و کاهش هزینه پرسنلی دارای دقت بالایی نیز می باشد

 

اسناد وصول وجه حاصل از فروش و یا اسناد مریوط به چکها دریافتی از مشتریان در سطح فاکتور در سیستم ثبت باید گردد یعنی نباید گفته شود وجه دریافتی بابت کدام مشتری است بلکه باید گفته شود مربوط به کدام فاکتور است خود سیتم مشتری فاکتور را پیدا کرده و ضمن صدور سند برای مشتری فوق این امکان بوجود می آید که به راحتی و هر زمان بتوانید میزان طلب شرکت از محل فروش یک ویزیتور یا توزیع یک راننده و موزع را بدست آورد به ریز فاکتور و همچنین می توان در لحظه گزارش گرفت از محل فروش یک ویزیتور چه مقدار چک نزد شرکت  یا واگذار شده به بانک یا برگشتی موجود است در مورد راننده و موزع نیز این امر صدق می کند در ضمن براحتی می توان دور وصول وجه هر فاکتور و به دنبال آت میانگین وصول فاکتورهای یک ویزیتور یک منطقه یک شهر یا یک حوزه را در دست داشت

حسابداران حوزه در هنگام دریافت وجوه حاصل از فروش فقط کافی است مبلغ وجه و شماره فاکتور را در در فرم دریافت وجوه نقد وارد و سیستم خود بطور اتوماتیک سند را صادر می نماید در مورد چکها نیز فقط هنگام معرفی چک در فرم معرفی اسناد دریافتنی ضمن ثبت مبلغ چک و شماره فاکتور و سایر اطلاعات پایه چک از جمله شماره  چک تاریخ چک و تاریخ سرسید نام بانک و شعبه و شماره حساب کار دیگری نباید انجام دهد و سند دریافت چک توسط سیستم صادر می شود در هنگام واگذاری و وصول یا برگشتی و غیره فقط حسابدار حوزه باید شماره چک را وارد نماید و نیاز به ورود هیچ اطلاع دیگری نیست به عبارتی حسابداران حوزه تنها اسنادی را که بصورت کلاسیک وارد سیستم با فرم سند می نمایند که این اسناد مربوط به هزینه ها ی جاری و هزینه تخلیه و بارگیری که غالبا در مربوط به تنخواه حوزه  می باشد .

 • قابلیت نمایش و چاپ لیست کالاهای موجود   به همراه قیمتهای فروش 
 • قابلیت و چاپ نمایش لبست موجودی  
 • قابلیت نمایش و چاپ کاردکس کالا 
 • امکان مشاهده خلاصه وضعبت کالا 
 • قابلیت نمایش لیست رسید ها 
 • امکان تعریف تا ۹۹ حالت جهت ورود کالا به انبار یا خروج کالا از انبار 
 • مشاهده موجودی به تفکیک واگذارنده
 • امکان مشاهده گزارش فروش یک کالا به تفکیک فی فروش  
 • امکان مشاهده گزارش چکهای دریافتنی از مشتریان به تفکیک چکهای نزد شرکت , نزد بانک (واگذاری شده) , وصول شده , برگشت خورده , عودتی به مشتری
 • صدور سند اتوماتیک برای هریک از حالتهای دریافت چک , واگذاری , وصول , برگشتی , عودت و معکوس آنها با توجه به شایلون ثبت های تعریف شده
 • امکان مشاهده چکها ی دریافتی از بابت یک مشتری به تفکیک حالتهای پنچ گانه بالا
 • امکان مشاهده چکهای وصول نشده وبرگشتی مربوط به فروش یک ویزیتور
 • امکان نمایش تعداد روز مانده تا سررسید چکها
 • امکان نمایش فاصله زمانی تاریخ فاکتور تا تاریخ سررسید چک
 • امکان جستجو و نمایش تمامی اسناد مربوط به یک شماره چک
 • امکان مشاهده تعداد و اطلاعات ریز چکهای دریافتی به تفکیک سررسید
 • امکان محاسبه پورسانت برای  ویزیتور , راننده , موزع   
 • امکان تعیین ضریب پورسانت برای هر  کالا جهت ویتیورها ,رانندگان و موزعین
 • امکان تعیین ریال پورسانت برای هر کالا جهت ویتیورها ,رانندگان و موزعین
 • امکان محاسبه پورسنت برای ویزیتور ها بر اساس فروش وصول شده
 • امکان تعیین کد وسیله نقلیه به عنوان سرفصل تفصیلی حسابها
 • امکان مشاهده هزینه های به تفکیک سرفصل هزینه برای هر وسیله نقلیه و مشاهده ریز هزینه و امکان مشاهده سند حسابداری مربوطه
 • امکان مشاهده هزینه های به تفکیک هر وسیله نقلیه برای هر سرفصل هزینه  و  مشاهده ریز هزینه و امکان مشاهده سند حسابداری مربوطه
 • امکان محاسبه تمام تمام شعبه در پایان هر ماه
 • امکان مشاهده سود و زیان ناویژه ( مابتفاوت خالص فروش با  خالص خرید) به تفکیک کالا در پایان هر ماه
 • امکان  مشاهده کاردکس تعدادی ریالی قیمت تمام شده کالا همراه مشاهده نرخ بدست آمده بابت قیمت تمام شده کالا در پایان هر ماه
 • امکان مشاهده لیست فاکتور های  به تفکیم ویزیتور یا فعالیت یا تقسیمات کشوری به همراه مبلغ خالص فاکتور و سود وو زیان ناویژه
 • امکان مشاهده یک فاکتور ها همراه سود و زیان ناویه حاصل از هر خط فاکتور
 • امکان مشاهده  گزارش سود و زیان بعد ازمحاسبه قیمت تمام شده برای مقاطع پایان ماه به تفکیک مراکز فروش یا کل شرکت با توجه به هزینه های ثبت شده در سیستم
 • سیستم این قابلیت را دارد که در آخر سال بعد از  محاسبه قیمت تمام شده و ثبت اسناد قیمت تمام شده بطور خودکار  حسابهای موقت را به سود و زیان و در نهایت مانده حساب سود و زیان و سایر حسابهای دائمی را به تراز اختتامیه بسته و  امکان ایجاد دیتا برای سال جدید همراه تراز افتتاحیه را بطور خودکار فراهم کند
 • امکان انتقال مانده موجودی کالا به سال بعد بطور اتوماتیک یا با سند دستی
 • امکان تعیین ادامه شماره فاکتور سال قبل یا شروع مجدد شماره فاکتور از یک