Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir

رئوس مطالب طرح کسب و کار(Business Plan)

بسیار نابخردانه است که یک کسب و کار شروع کنیم ولی همه ابعاد آن را بررسی نکرده باشیم. برخی گمان می کنند که طراحی و نوشتن یک طرح  کسب و کار یک امر فانتزی و غیرضروری است. اما بارها در مشاوره هایی که به شرکتهای مختلف ارائه کرده ام مشاهده نموده ام که چه مسائل ساده ای از کسب و کارشان را فراموش کرده اند و یا در میان راه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم  نموده اند.

در این راستا سرفصل و رئوس مطالبی که باید در طرح کسب و کار (Business Plan) آورده شود را در این مطلب ارائه می شود.
یادمان باشد اگر ایده ای را روی کاغذ بیاورید بیش از ۵۰ درصد مشکلات آن مشخص خواهد شد.
– بیانیه اهداف (بیانیه ماموریت)
– ساختار قانونی و مجوزهای مورد نیاز
– تشریح کسب وکار
– محصولات یا خدمات (جهت تولید، عرضه و …)
– ساختار سازمانی و تخصص های مورد نیاز
– بازار هدف
– رفتار مصرف کننده/مشتری
– برنامه بازاریابی
– فضای رقابت
– شیوه های توزیع
– تبلیغات
– قیمت گذاری
– طراحی محصول/خدمت
– زمان بندی ورود به بازار
– محل ورود به بازار
– روندهای صنعت

– خلاصه ای از نیازهای مالی
– نحوه استفاده از وجوه استقراضی
– صورت جریان نقدینگی (بودجه)
– پیش بینی درآمد سه ساله
– آنالیز نقطه سر به سر (BEP)
– پیش بینی مشکلات

Related posts

Leave a Reply