Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir

تازه ترین اخبار

 1. All
 2. آموزش بازاریابان
 3. حسابداری
 4. مدیران
 5. مدیران مالی
 • مدیریت استراتژیک نیروی فروش در پخش مویرگی

  فرآیند فروش حضوری مجموعه ای از عملیات منطقی است که فروشنده هنگام ارتباط با مشتری انجام می دهد. مثبت بودن این فرایند به ا...

 • اخلاق در تجارت

  وقتی اخلاقیات در زندگی در کانون توجه قرار گیرد، همه‌ی جنبه‌های زندگی با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه می‌شود. معمای دشوار اخلا...

 • استراتژی های قیمت گذاری

  استفاده به جا از سیاست قیمت گذاری مناسب از عوامل موثر در بیشینه کردن سود می باشد. موارد یاد شده در ذیل به استراتژی های م...