Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir

تازه ترین اخبار

 1. همه
 2. آموزش بازاریابان
 3. حسابداری
 4. مدیران
 5. مدیران مالی
 • کاربرد استفاده از نرم افزار پخش و فروش بخش دوم

  مدیریت استراتژیک نیروی فروش در پخش مویرگی فرآیند فروش حضوری مجموعه ای از عملیات منطقی است که فروشنده هنگام ارتباط با مشت...

 • جایگاه استراتژیک برند

   تمامی افرادی که با شما برخورد دارند حتی اگر تجارتی با شما انجام نداده باشند، درباره شرکت  شما تصویر خاصی را در ذهن خود...

 • تشکیل تیم کاری پیروزمندانه

  شروع کار با بازیکنان عالی، کمک به‌سزایی در جهت تشکیل یک واحد منسجم می‌کند. این امر در مورد یک تجارت، یک باشگاه، یک جامعه...