Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir
Advertise-Faragir

تازه ترین اخبار

 1. همه
 2. آموزش بازاریابان
 3. حسابداری
 4. مدیران
 5. مدیران مالی
 • جایگاه استراتژیک برند

   تمامی افرادی که با شما برخورد دارند حتی اگر تجارتی با شما انجام نداده باشند، درباره شرکت  شما تصویر خاصی را در ذهن خود...

 • به کار گیری هوش تجاری در مدیریت

  هوش تجاري چيست؟ هوش تجاري مجموعه است از تواناييها، تکنولوژي ها، ابزارها و راهکارهايي است که به درک بهتر مديران از شرايط...

 • توصیه هایی به مدیران

  1.در اشخاص میل به کار کردن را پدیدآورید. باید سعی کرد که اشخاص با رغبت و خود کارانه به دنبال کارها بروند نه این که رئیس...